H. Avni Öztopçu 85-22 Sergisi

6 Aralık 2022 – 4 Ocak 2023

CKM Sanat Galerisi, Caddebostan İstanbul

AVNİ ÖZTOPÇU’NUN SANATI – Belleğin Tutkusu ve Sorgulamalar

Ruşen Eşref Yılmaz (Sanat Tasarım Gazetesi 25 Aralık 2022)

Önceki gün, Avni Öztopçu’nun Kadıköy/Caddebostan Kültür Merkezi Galerisi’nde açmış olduğu sergisini gezdim. Sanatçının, sayısı yetmişe varan yapıtlarına tek tek baktım, inceledim. Tek başına sergi gezmek anlamlı bir deneyim.  Görüntünün retoriği ve müziği içinize vurdukça, Einfühlung (özdeşleyim) güçleniyor…..

Avni Hoca  çağdaş resim alanında  benzersiz bir kimlik. Hem kişilik, hem sanatı bakımından. Hızla kirlenen ülkemizin sanat ortamında  kirlenmeden kalmayı başarabilen bir kaç sanatçıdan biri…

Sanatçı bu sergisinde,  son yıllardaki  soyut dönemlerine ait işlerini biraraya getirmiş, yenileriyle harmanlamış. Kurgu ve içerikleriyle nice  ayrışsalar da, plastik dilinin belirgin izlerini taşıyorlar. Tekli Çizelge Serisi, Gezi, Tekler, Korunaklar adını verdiği yapıtları; farklı mekan kurgulamalarıyla tek başına iletisini sunuyor olsa da yapıtların içkin niteliği ve görüntüsel bağlantılarıyla sanatçının kendi dünyasına çizdiği sınırlar içinde dönüşerek, nasıl evrildiği bütüncül bir bakış açısıyla duyumsanabilir….Kavramsal, tematik, biçimsel niteliğiyle ve varlığı anlamlandıran içerikleriyle ulaştığı özgünlük; biçemsel saflık, birlik ve hakikat olarak ortaya çıkmaktadır, yenilenen bir duyarlılıkla….Analitik bir düzlemde ele aldığı nesnelerin salt uzama değil, zamana da bağlı olduğunu imliyor sanatçı. Resmine kattığı  illüzyonik bir derinliktir bu. Estetik anlayışıyla yeni ve özgün bir duyarlılık katmanına doğru yaptığı sıçramalar, sanatının tarihsel gelişim çizgisinde yerini işaretliyor…

Soyutlamacı bir mantık çizgisinde, sanatçının güçlü renk – biçim kombinasyonu ve espaslarla oluştuduğu örüntüler;  zaman, uzam ve nesne ilişkisine dayanan sorgulamalar içeriyor. Estetiğin sessizliği çığlığa dönüştürülmüş sanki. Renk, biçim, imgeye yönelik seçicilik, biçim yaratma içgüdüsü estetik kaygısından kaynaklanıyor. Kurgularındaki, dizgesel göstergeler kendilerini yeniden üreterek, ifade ve elamanlar arasındaki koordinasyon, sanatını bilimsel kılan bir algıya yol açıyor. Alımlayıcıyı hep yeniden okuma döngüsüne sürüklüyen imge gücünün aktif, yaratıcı, yapısal yönü; kimileyin açıklık ve netlik içinde, kimileyin içedönük, karmaşık düşünsel boyutlar oluşturuyor saf bir estetiğin temsiliyle. Dizgelerin imgesi, bilinç kodları, boşluktaki yatay, dikey, değirmi devinimleri; duygusal ve eşzamanlı ilişkiler post-yapısalcı argümanlarla,  felsefi bir anlam yüklerken, resminin psikolojik atmosferini de oluşturmaktadır.

H. Avni Öztopçu, öznelliğin ayırt edici belirtilerini taşıyan yapıtlarıyla; standartlaşmış, klişeleşmiş formların dışına çıkan, yeni anlam döngüleri oluşturarak zamana ve uzama ilişkin imgeler üreten, kendisi olarak var kalabilme becerisini göstermiş bir sanatçıdır. Yeryüzünden geçerken, zamanda iz bırmak kaygısı sözkonusuysa eğer her sanatçı için, onun resimleri sanatın öyküsü içinde kendi yerini bulacaktır…